Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens deze site te gebruiken. Door deze site te bezoeken, aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud.

Naam: SAS MEDIAMART

Adres: 114 rue des Vanniers, 40150 Soorts-Hossegor

Telefoonnummer: +33 5 58 70 25 05

SIRENE : 901 274 514

SIRET : 901 274 514 00016

Activiteit (NAF of APE-code): 7410Z Gespecialiseerde ontwerpactiviteiten

Rechtsvorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap

Datum van registratie: 01/07/2021

Gebruiksvoorwaarden

De site toegankelijk via de volgende url https://www.sixten-environmental.com wordt beheerd in overeenstemming met het Franse recht. Op het gebruik van deze site zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Door de site te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Ze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door MEDIAMART worden gewijzigd.

MEDIAMART kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van de dienst.

Responsable éditorial

Naam: SAS MEDIAMART

Adres: 114 rue des Vanniers, 40150 Soorts-Hossegor

Telefoonnummer: +33 5 58 70 25 05

SIRENE : 901 274 514

SIRET : 901 274 514 00016

Activiteit (NAF of APE-code): 7410Z Gespecialiseerde ontwerpactiviteiten

Rechtsvorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap

Datum van registratie: 01/07/2021

Beperking van aansprakelijkheid

Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement remis à jour, mais De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of lacunes bevatten. Als u een lacune, een fout of een schijnbare storing opmerkt, verzoeken wij u dit per e-mail te melden en het probleem zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven (de pagina die het probleem veroorzaakt, de gevonden bug, het type computer (PC/Mac) en de gebruikte browser (Firefox, Safari, Chrome...)).

Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico van de gebruiker en onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan MEDIAMART niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor het verlies van gegevens na het downloaden.

De foto's zijn niet contractueel.

MEDIAMART kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze website naar andere bronnen op het internet zijn geplaatst.

Geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van MEDIAMART gevestigd is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Recht van toegang

In toepassing van deze wet heeft de internetgebruiker het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die hem persoonlijk betreffen. Dit recht kan worden uitgeoefend per post naar de onderneming MEDIAMART op het adres 114 rue des Vanniers, 40150 Soorts-Hossegor en per e-mail naar het volgende adres: info@sixten-environmental.com .

De verzamelde persoonlijke gegevens worden in geen geval aan derden toevertrouwd, behalve voor de eventuele goede uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst.

Vertrouwelijkheid

Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en zullen niet worden meegedeeld aan derden, behalve voor de goede uitvoering van de dienst.

Intellectuele eigendom van MEDIAMART.

Alle inhoud op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafieken, beelden, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van MEDIAMART, met uitzondering van de merken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de onderneming MEDIAMART. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die gesanctioneerd wordt door de artikelen L.3335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan inroepen. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

MEDIAMART is ook de eigenaar van de "rechten van de producenten van databanken" zoals bedoeld in boek III, titel IV, van de wet op de intellectuele eigendom (wet nr. 98-536 van 1 juli 1998) met betrekking tot auteursrechten en databanken.

Gebruikers en bezoekers van de website mogen een hyperlink naar deze site maken, maar alleen naar de homepage, die toegankelijk is via de volgende URL: https://sixten-environmental.com , mits deze link in een nieuw venster opent. Met name een link naar een subpagina ("deep link") is verboden, evenals de opening van deze site in een frame ("framing"), behalve met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de verantwoordelijken van MEDIAMART.

Voor elk verzoek om toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@sixten-environmental.com . Er zijn specifieke voorwaarden voorzien voor de pers.

Host

OVH

2 rue Kellermann

59100 Roubaix Frankrijk

SAS met een kapitaal van €10.059.500

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

Code APE 6202A

BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419

www.ovh.com

Telefoonnummer : 1007

contact@ovh.com

Algemene voorwaarden

Deze site wordt voorgesteld in HTML5 en CSS3 talen, voor een beter gebruiksgemak en een aangenamere grafische weergave, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Safari, Firefox, Chrome...

Informatie en uitsluiting

MEDIAMART stelt alles in het werk om betrouwbare informatie te verstrekken en deze website bij te werken. Er kunnen echter fouten of weglatingen voorkomen. De internetgebruiker moet zich dus vergewissen van de juistheid van de informatie die door de bij de website aangesloten onderneming wordt verstrekt, en elke wijziging die hij nuttig acht aan de site doorgeven. MEDIAMART is geenszins verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, noch voor de directe of indirecte schade die eruit kan voortvloeien.

Overeenkomstig de Franse wetgeving is de site aangegeven bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Het aangiftenummer is "1966258 v 0".

Cookies

Voor statistische en weergavedoeleinden gebruikt deze site cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw navigatie te registreren. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder de acceptatie van cookies.

Hyperlinks

De website van MEDIAMART kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. MEDIAMART heeft geen controle over de sites die met haar websites verbonden zijn. MEDIAMART is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites en externe bronnen, noch garandeert zij deze. MEDIAMART kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en met name de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico's berusten volledig bij de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden ervan moet naleven.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf dat door deze website wordt bedoeld.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar de website van MEDIAMART wil creëren, moet hij een e-mail sturen naar de site om de creatie van een hyperlink aan te vragen. MEDIAMART behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

Zoeken

Bovendien betekent een verwijzing naar een website om een zoekopdracht uit te voeren geenszins dat MEDIAMART enige verantwoordelijkheid erkent of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze site.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hetgeen u voor uw gebruik selecteert vrij is van zaken als virussen, Trojaanse paarden, enz. ....

Aansprakelijkheid

Geen enkele andere garantie wordt gegeven aan de klant, die verplicht is zijn behoeften duidelijk te formuleren en zich te informeren. Indien de door MEDIAMART verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het aan de klant om de samenhang of de aannemelijkheid van de verkregen resultaten na te gaan. MEDIAMART is in geen geval aansprakelijk ten opzichte van derden voor het gebruik door de klant van de informatie of het gebrek eraan in haar producten, met inbegrip van een van haar websites.

Contacteer ons

MEDIAMART staat tot uw beschikking voor eventuele opmerkingen of suggesties. U kunt ons schrijven in het Frans per e-mail op: info@sixten-environmental.comIl Het is dus uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u wenst te gebruiken vrij is van fouten of zelfs elementen van destructieve aard zoals virussen, Trojaanse paarden, enz. ....

Mededeling over cookies

Wat is een cookie en waarvoor wordt het gebruikt?

Een cookie is een tekstbestand dat, afhankelijk van uw keuzes, kan worden opgeslagen in een speciale ruimte op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, enz.) wanneer u een onlinedienst raadpleegt met behulp van uw browsersoftware.

Het wordt door de server van een website naar uw browser gestuurd. Aan elke cookie wordt een anonieme identificatiecode toegekend. Aan de hand van het cookiebestand kan de uitgever ervan de terminal identificeren waarin het is opgeslagen tijdens de geldigheids- of opslagperiode van de betrokken cookie. Een cookie kan niet worden herleid tot een persoon.

Wanneer u deze site raadpleegt, kunnen wij, afhankelijk van uw keuze, verschillende cookies installeren, met name reclamecookies.

Welke soorten cookies worden door de website geplaatst?

Google AdSense advertentiecookie

Advertentieservices van derden, zoals AdSense (en haar partners), controleren de cookies van hun advertentieruimtes. Klik voor meer informatie over de gerichte advertenties van Google op de volgende link: privacybeleid

Deze website is niet verantwoordelijk voor het beheer en de levensduur van deze cookies van derden en nodigt u uit het beleid van elk van deze aanbieders te lezen.

Het doel van deze cookies is om u gepersonaliseerde advertenties te sturen die zijn afgestemd op uw verwachtingen. Er worden geen persoonlijke gegevens, zoals uw naam, voornaam, post- of e-mailadres, enz. doorgegeven aan deze externe partners, wier tussenkomst op de website beperkt is tot het plaatsen van cookies via de door hen beheerde reclame-inhoud.

Deze website heeft geen controle over deze cookies.

Google Analytics Cookies

Met deze cookies kunnen wij statistieken opstellen over het aantal bezoekers van de site en navigatieproblemen opsporen om de kwaliteit van onze diensten te controleren en te verbeteren.

Maak uw keuzes afhankelijk van de browser die u gebruikt.

U kunt te allen tijde uw browser configureren om uw wensen met betrekking tot cookies en in het bijzonder met betrekking tot statistische cookies kenbaar te maken en te wijzigen. U kunt uw keuzes kenbaar maken door uw browser zo in te stellen dat bepaalde cookies worden geweigerd.

Als u onze cookies en die van onze partners weigert, wordt uw bezoek aan de site niet meer geteld in Google Analytics en kunt u niet meer profiteren van een aantal functionaliteiten die nochtans noodzakelijk zijn voor de navigatie op bepaalde van onze pagina's.

Wij informeren u dat u zich echter kunt verzetten tegen de registratie van cookies door de hieronder beschikbare procedure te volgen:

Op Internet Explorer

 • Ga naar Extra > Internetopties
 • Klik op het tabblad Privacy.
 • Klik op de knop geavanceerd en vink het vakje "Automatische cookieverwerking opheffen" aan..

Op Firefox

 • Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox (menu Extra in Windows XP) en selecteer vervolgens Opties.
 • Selecteer het paneel Privacy.
 • Instellingen en bewaarregels: om de aangepaste instellingen voor geschiedenis te gebruiken.
 • Verwijder het vinkje bij Cookies accepteren.

Op Chrome

 • Klik op het moersleutelpictogram in de werkbalk van de browser.
 • Selecteer Instellingen.
 • Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
 • Klik in de sectie 'Privacy' op de knop Inhoudsinstellingen.
 • In de sectie 'Cookies' kunt u cookies en gegevens van sites van derden blokkeren

Op Safari

 • Ga naar Instellingen > Voorkeuren
 • Klik op het tabblad Privacy
 • Vink in het vakje "Cookies blokkeren" het vakje "Altijd" aan

Op Opéra

 • Ga naar Instellingen > Voorkeuren
 • Klik op het tabblad geavanceerd
 • Vink in het gebied "Cookies" het vakje "Accepteer nooit cookies" aan

Partnersites

Carver France
EVS sports
SDG Distribution
DHD Surf Europe
NS Bikes
Acta Boardsport
Fasthouse
Nerina